Jouw toekomst na de scheiding

Je wilt dat je kinderen niet beschadigd raken door de scheiding
HÓE doe je dat?

Scheiden is een pijnlijk proces. Je komt in een rollercoaster van emoties terecht en je hebt tegelijkertijd allerlei juridische, financiële en praktische zaken te regelen.

De gevolgen van een scheiding voor kinderen blijken in hoge mate afhankelijk te zijn van de manier waarop ouders met elkaar communiceren.
Het is voor de kinderen dus cruciaal dat je goed met je ex-partner communiceert. Dit terwijl je al zoveel ballen hebt hoog te houden.
Natuurlijk wil je kind niet beschadigen, maar HOE krijg je dat in deze situatie voor elkaar? 

Dit is precies waar je tijdens de coaching handvatten voor krijgt aangereikt. Je verzamelt diverse instrumenten in jouw ‘gereedschapskist’, zodat je het scheidingsproces in goede banen kunt leiden. 
Het resultaat hiervan is dat je jouw kind(eren) de onvoorwaardelijke liefde van beide ouders kunt laten voelen. Je geeft ze hiermee -ondanks de scheiding- díe veilige basis mee om gelukkig te kunnen zijn. Je hebt niet altijd invloed op wat er gebeurt, maar wel op hoe jij met de situatie omgaat. Op deze manier geef je meteen het belangrijke voorbeeld hoe je op een goede manier met moeilijke situaties om kunt gaan.
En hoe fijn is het, als jij hierdoor je leven ook op een positieve manier opnieuw kunt inrichten…

Maatwerk voor jullie nieuwe vorm van ouderschap

Ik begeleid zowel individuele ouders en ook beide ouders gezamenlijk.
Als allebei de ouders zich laten ondersteunen bij het scheidingsproces is dit voor zowel de kinderen als de ouders het meest effectief. Het is dè manier om na een scheiding samen op een goede en prettige manier invulling te geven aan het ouderschap. Daarbij heb je je leven als scheidende ouders zélf ook weer sneller op orde. 
Soms blijkt een gezamenlijk traject niet mogelijk. In dat geval geef je jouw kinderen en jezelf nog steeds een enorm groot cadeau, door je als ouder individueel te laten begeleiden in het proces.

Kinderen gelukkig, ondanks de scheiding
De sleutel naar geluk

TenSLOTte

Het hoeft niet perfect! 
We zijn allemaal mens… Belangrijk is dat je intentie de juiste is.
Het is niet erg te constateren dat je iets hebt gedaan, wat je achteraf gezien niet minder handig was. Het is wel een gemiste kans als je dit constateert en er niks van leert.

Zet de volgende stap om het goed te regelen voor de kinderen én jezelf