Jouw toekomst na de scheiding

Je wilt op een goede manier scheiden... HÓE doe je dat?

Scheiden is een pijnlijk proces. Je komt in een rollercoaster van emoties terecht en je hebt tegelijkertijd allerlei juridische, financiële en praktische zaken te regelen.
De gevolgen van een scheiding voor kinderen blijken in hoge mate afhankelijk te zijn van de manier waarop ouders met elkaar communiceren. Het is voor de kinderen dus cruciaal dat je goed met je ex-partner communiceert, terwijl je al zoveel ballen hebt hoog te houden. Natuurlijk wil je kind niet beschadigen, maar HOE krijg je dat in deze situatie voor elkaar? 

Hoe fijn zou het zijn als je in deze periode inzicht krijgt in het scheidingsproces, in communicatiepatronen, in je emoties en gedrag en wat daaraan ten grondslag ligt? Als je vervolgens kunt kiezen hoe je hier mee wilt omgaan? Als jijzelf de leiding kan nemen in jouw leven, in plaats van je te laten leiden door je emoties?

Dit is nou precies waar je tijdens de coaching van Margriet de handvatten voor krijgt aangereikt. 
Je verzamelt verschillende instrumenten voor in jouw ‘gereedschapskist’, waarmee jij het scheidingsproces voor zichzelf en voor de kinderen in goede banen kunnen leiden. 
Het resultaat hiervan is dat je jouw leven op een positieve manier opnieuw gaat inrichten, door vanuit jouw verlangen, te kijken naar waar jij invloed op hebt. Je hebt niet altijd invloed op wat er gebeurt, maar wel op hoe jij met de situatie omgaat.  Hiermee geef jij je kinderen meteen het voorbeeld hoe je op een goede manier met moeilijke situaties om kunt gaan.
Door als ouder(s) je kind jouw onvoorwaardelijke liefde te laten voelen, geef je het een veilige basis mee en kan jouw kind gelukkig zijn.

Maatwerk voor jullie nieuwe vorm van ouderschap

Elke scheiding en elk persoon is uniek. Er zal dan ook per situatie bekeken worden waar behoefte aan is en wat er nodig is om tot het gewenste resultaat te komen.

Margriet begeleidt, zowel individuele ouders en ook beide ouders gezamenlijk.
Voor de ouders, de kinderen en ook voor  de samenwerking als ouders is het prettig als allebei de ouders de mogelijkheid hebben om op een positieve manier invulling kunnen geven aan hun nieuwe toekomst en het ouderschap. 
Als coaching van beide ouders niet mogelijk is, geef je jouw kinderen en jezelf nog steeds  een enorm groot cadeau met individuele coaching.

De sleutel naar geluk

TenSLOTte

Het hoeft niet perfect! 

We zijn allemaal mens…
Belangrijk is dat je intentie de juiste is.
Het is niet erg te constateren dat je iets hebt gedaan, wat je achteraf gezien niet minder handig was. Het is wel een gemiste kans als je dit constateert en er niks van leert.

Zet de volgende stap om het goed te regelen voor jezelf én de kinderen