Goed uit elkaar in het belang van de kinderen

Goed uit elkaar, zodat de kinderen niet beschadigd raken door de scheiding
HÓE doe je dat?

De gevolgen van een scheiding voor kinderen blijken in hoge mate afhankelijk te zijn van de manier waarop ouders met elkaar communiceren.  Je hebt dan ook de intentie om goed uit elkaar te gaan. Omdat je weet dat dit in het belang is van de kinderen… 

Maar hoe doe je dat in deze rollercoaster van emoties. 
De omstandigheden vergemakkelijken het namelijk niet bepaald, om goed met je ex-partner te communiceren.
Je zit midden in een bijzonder pijnlijk proces, waarbij je en je tegelijkertijd allerlei juridische, financiële en praktische zaken moet regelen. En ondertussen kosten alle emoties je bergen met energie. Het kost je waarschijnlijk de nodige moeite om zelf overeind te blijven.
Alles bij elkaar komt jullie verstandhouding niet ten goede.
Je weet dat de kinderen er last van hebben dat het tussen jullie niet soepel loopt. Je doet je best om ze hier zo veel mogelijk buiten te houden en dat is hartstikke fijn voor ze! Ze kennen jou echter als geen ander en voelen jouw emoties feilloos aan. Zelfs als je dit voor hen probeert te verbergen.

Met mijn coaching help ik jou daarom om je emoties in goede banen te leiden en op een effectieve manier met de andere ouder van je kind(eren) te communiceren. Zodat jullie harmonieus kunnen scheiden en jij díe liefdevolle ouder kunt zijn, die je je kinderen zo graag gunt.

Goed uit elkaar

Een nieuwe vorm van ouderschap

Het resultaat van mijn begeleiding is dat je leert hoe je de belangen van de kinderen voorop kunt stellen in plaats van je te laten leiden door je emoties. Dit maakt het mogelijk dat de kinderen zich door allebei hun ouders geliefd voelen. Daarnaast kunnen zij zich hierdoor vrij voelen om onbelemmerd van allebei hun ouders te houden. 
Je geeft de kinderen daarmee – ondanks de scheiding- de veilige basis mee voor een fijne stabiele kindertijd/jeugd. Een basis waarmee zij zich kunnen  ontwikkelen tot gelukkige stabiele volwassen personen.

Je hebt niet altijd invloed op wat er gebeurt, maar wel op hoe jij met de situatie omgaat. Dit is hèt moment om je kinderen het allesbepalende voorbeeld geven, hoe je op een goede manier met moeilijke situaties om kunt gaan.
En hoe fijn is het, als jij hiermee je eigen leven ook weer op een positieve manier kunt inrichten…

Verbinding als ouders

TenSLOTte

Het hoeft niet perfect! We zijn allemaal mens…
Het meest belangrijk is dat je intentie goed is en dat je bereid bent om te leren. 

Hierbij is het van belang dat je niet alleen kennis hebt van de relevante informatie, maar ook dat je dat in het dagelijks leven leert toepassen. Kennis waar je niks mee doet, wordt anders een last. 
Het blijkt niet altijd even gemakkelijk om dat wat je weet, om te zetten naar de praktijk. Ervaring leert dat het helpt om je hierbij te laten begeleiden.

Zet dan ook nu de stap om het goed te regelen voor de kinderen én jezelf