Er is waarschijnlijk een veilige meldcultuur.

Je ontvangt meldingen over ongewenst gedrag? Gefeliciteerd!

Als werkgever ben je op basis van de Arbowet verplicht om beleid te voeren dat gericht is op het voorkomen/beperken van psychosociale arbeidsbelasting. Denk hierbij aan factoren die stress veroorzaken in de werkomgeving, zoals intimidatie, seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie.
(Ook werkdruk kan stress tot gevolg hebben, maar dit valt niet onder het werkterrein van de vertrouwenspersoon, tenzij het één of meerdere van voorgaand genoemde factoren tot gevolg heeft).

Heel mooi dus als hiervoor door een organisatie procedures worden ingericht, waaronder een gedragscode, klachtenregeling of meldregeling.
Én ik denk dat het goed is om te beseffen dat je er met het regelen van deze formaliteiten nog niet bent! Want op het moment dat dit niet kenbaar en bespreekbaar wordt gemaakt, zal er geen gebruik van worden gemaakt en zal het slechts een ‘dode letter’ zijn.

Meldcultuur

Ongewenst gedrag zal bespreekbaar moeten worden gemaakt. Of liever nog het gewenste gedrag. Daarmee kan er een cultuur ontstaan waar mensen zich veilig genoeg voelen om melding te maken van ongewenste gedrag of beter nog, elkaar hier feedback op durven te geven.
Het is namelijk heel goed mogelijk dat er angst leeft bij de medewerkers om zich uit te spreken over ongewenst gedrag en/of hier een melding over te maken.

Veilige Meldcultuur

Als je de statistieken er op naslaat, zou ongewenst gedrag in elke organisatie voor moeten komen.
Gefeliciteerd dus als je meldingen ontvangt over ongewenst gedrag! Je bent goed op weg, want dit duidt waarschijnlijk op een veilige meldcultuur waarin mensen zich durven uit te spreken.
Het biedt een kans om te weten wat er speelt onder de medewerkers en hier je voordeel mee te doen.

Ben je benieuwd naar wat ik als extern vertrouwenspersoon voor jouw organisatie kan betekenen, dan nodig ik je van harte uit om contact met mij op te nemen.
Ik word er namelijk heel gelukkig van als ik kan bijdragen aan een veilige en integere werkomgeving, waarin zowel medewerkers als de organisatie volledig tot hun recht komen.