Trainingen Sociaal Veilige Omgeving

Trainingen Sociaal Veilige Omgeving

Naast de werkzaamheden die ik als extern vertrouwenspersoon verricht ten behoeve van een sociaal veilige en integere (werk)omgeving, geef ik ook trainingen op het gebied van ongewenste omgangsvormen en integriteit.

Werkgevers zijn op basis van de Arbowet verplicht beleid te voeren dat gericht is op het voorkomen en beperken van PsychoSociale Arbeidsbelasting (PSA). Factoren die (in)direct stress teweegbrengen in de werksituatie. Hierbij kan je denken aan:

  • Intimidatie
  • Seksuele intimidatie
  • Pesten
  • Agressie en geweld
  • Discriminatie
De PSA-factor “Werkdruk” valt overigens níet onder het werkterrein van de vertrouwenspersoon. Hoge werkdruk is verhoogt echter wel de kans op ongewenste omgangsvormen en integriteitsschendingen.

Met elkaar gaan we het gesprek over dit thema aan en zal de kennis en het bewustzijn, rond dit thema groeien, maar ook de persoonlijke vaardigheden. Want het is prettig om handvatten te hebben over wat je kan doen – en op welke manier – op het moment dat je iets als onprettig ervaart, of iemand anders ergens mee ziet worstelen.
Er zal een grote preventieve werking van deze trainingen uitgaan.

De trainingen kunnen worden meegenomen in de werkzaamheden van de vertrouwenspersoon worden opgenomen, maar kunnen ook los worden afgenomen.

Wil je meer informatie over de Trainingen?