Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Voor wie is de coaching bedoeld?

De coaching is bedoeld voor ouders die als partners uit elkaar gaan en dit – mede in het belang van hun kinderen – goed willen doen. 
Als ouders zich laten professioneel laten begeleiden, is de kans dat een scheiding soepel en respectvol verloopt aanzienlijk groter, dan wanneer zij zelf proberen het wiel uit te vinden.

Scheiden zonder schade
Is het traject ook bedoeld voor ouders die verwachten dat ze er zelf ook wel uitkomen?

JA!!! Doordat je niet het wiel zelf hoeft uit te vinden, creëer je geen vierkant wiel, maar een soepel rollend wiel. Je bereikt hiermee veel beter en sneller je doel om harmonieus te scheiden. 
Zelfs als je afspreekt op een goede manier uit elkaar te gaan, blijkt dit in de praktijk toch anders uit te pakken. Door alle emoties die bij een scheiding komen kijken, ontstaan er toch vaak conflicten. De gevolgen hiervan voor de kinderen – en kosten die met deze (juridische) conflicten gepaard gaan, kunnen voorkomen worden, door zo snel mogelijk te starten met een Traject voor een harmonieuze scheiding.
Het is de manier om ervoor te zorgen dat kinderen door de scheiding zo min mogelijk beschadigd raken. 

Ik denk dat ik mijn partner niet mee krijg. Heeft het dan wel zin?

Ook alléén heb je invloed op de dynamiek in de relatie. Dus… Be the change you want to see in the world!
Bovendien heb jij ook in je eentje een heel belangrijke invloed op hoe de kinderen de scheiding zullen ervaren. Jij bent hun voorbeeld en kunt hen laten zien leren hoe je op een goede manier met lastige situaties om kunt gaan.

Er is dan ook een traject voor individuele ouders en een traject voor ouders samen.

Wanneer is het beste moment om te starten?

Als duidelijk is dat jullie niet samen verder willen, is NU het moment om te beginnen. Hoe eerder ouders zich laten begeleiden, hoe meer invloed dit heeft op de kwaliteit van de scheiding. Het maakt daarbij niet uit of je getrouwd bent (geweest) en of je (nog) bij elkaar woont.

Ik hoor veel verhalen van ouders die van plan waren om op een goede manier willen scheiden. Scheiden is echter een ingewikkeld proces, waarvan je de effecten en het verloop moeilijk van te voren kunt inschatten. Voorkomen van schade als gevolg van de scheiding is naar mijn mening echt beter dan genezen.

Én realiseer je dat het nooit te laat is! Ook als je al een tijd(je) uit elkaar bent, maar het tussen jullie als ouders nog steeds stroef verloopt, kan ik je verder helpen. Je doet de kinderen, maar ook jezelf,  er een groot plezier mee, door alsnog hulp in te schakelen.

Hoe lang duurt het traject?

Zowel het individuele traject als het traject Samen werken aan het ouderschap bestaat uit 12 sessies van anderhalf uur. 
In overleg zullen de gesprekken eens per 1 à 2 weken plaatsvinden.

Waar vinden de gesprekken plaats?

De gesprekken vinden in principe plaats in Hoogkarspel, Rietzanger 27 (1616 HA).
In onderling overleg kunnen de gesprekken ook op locatie plaatsvinden. Hiervoor wordt een meerprijs berekend.

Zijn er ook gesprekken met de kinderen?

In principe vinden er geen gesprekken met de kinderen plaats. 
Indien daar aanleiding voor is, zal ik verwijzen naar een professional die gespecialiseerd is in het werken met kinderen.

Welk traject past het beste bij mij?

Twijfel je welk traject voor jouw situatie het meest geschikt is? Maak dan een afspraak voor een gratis sessie. 
We zullen dan in gaan op jouw meest prangende vraag. Terwijl ondertussen ook duidelijk zal worden welk traject het beste bij jouw persoonlijke omstandigheden, zodat jij -als er een wederzijdse match is- direct met de voor jou passende coaching van start kunt gaan.

Voel je dat dit is wat jij moet doen?
Zet dan NU de stap
en wees daarmee een voorbeeld voor je kind(eren)

Heb je nog andere vragen?

Ben je geïnteresseerd, maar is de stap voor dit traject op dit moment te groot?

Wil jij de schade van de scheiding zo veel mogelijk beperken?
Zet dan NU de stap