Over Margriet Slot

"Met het begeleiden van ouders die uit elkaar gaan, wil ik de gevolgen van een scheiding op kinderen zo veel mogelijk beperken"

Mijn ouders gingen uit elkaar toen ik 16 was. Op dat moment leek ik heel goed met de situatie om te kunnen gaan. Inderdaad…léék!

Pas toen ik ziek werd en daardoor noodgedwongen veel tijd in bed doorbracht, ontdekte ik hoe machteloos en alleen ik mij heb gevoeld in de periode rond de scheiding van mijn ouders.

Tijdens het persoonlijke ontwikkeltraject dat ik daarna heb gedaan, ontdekte ik dat ik een oersterk overlevingsmechanisme had ontwikkeld om als kind met de situatie om te kunnen gaan. Een strategie die destijds de enige optie was en goed leek te werken, maar mij inmiddels niet meer diende…

Terwijl ikzelf – maar ook mijn omgeving – al die tijd had gedacht dat ik goed met de scheiding van mijn ouders kon omgaan, werd nù pas de impact hiervan duidelijk.
Ik ontdekte wat dit heeft gedaan met mijn zelfvertrouwen en gevoel voor eigenwaarde. Als gevolg hiervan deed ik keurig wat (ik dacht dat) mijn omgeving van mij verwachtte, in plaats van mijn eigen koers te varen. Op die manier had de scheiding van mijn ouders nog steeds invloed op beslissingen die ik nam. 

Het heeft mij een hoop moeite, geld en tijd gekost om mijzelf te (her)ontdekken. De automatische piloot die ik had ontwikkeld bleek nogal hardnekkig. Het was spannend en best een uitdaging en ik ben ontzettend blij dat ik dit ben aangegaan! Ik weet en voel nu namelijk dat ik altijd op mijzelf kan vertrouwen en ik neem beslissingen op basis van wat ik belangrijk vind, in plaats van mijn omgeving. En daarin weegt natuurlijk het welzijn van mijn gezin en dierbaren mee, maar nu omdat ik daar zèlf gelukkig van word.
Dingen die ik eerder gelaten zou hebben omdat ik dat te spannend vond, of mijn omgeving er iets van zou vinden, doe ik nu wèl. 
Ik geniet ik met volle teugen van ijsbaden, koudwaterzwemmen, nature quests (4 dagen in mijn eentje, met alleen een tarp, hangmat, water en ahorn-siroop in de stilte van het bos). Èn ik heb een carrière-switch gemaakt, waardoor ik nu scheidende ouders begeleid.

Het begeleiden van deze ouders naar een harmonieuze scheiding, waardoor deze ouders èn hun kinderen  hun maximale potentie kunnen leven, geeft mij zo veel voldoening. We zijn hier tenslotte maar even, dus ik maak er graag iets moois van, samen!

Mijn visie

Je hebt samen voor kinderen gekozen en bent allebei gedurende het hele leven ouder van je kind(eren). Het beëindigen van je partnerrelatie kan hier niets aan afdoen, ook niet in de meest verschrikkelijke vechtscheidingen!
Ik geloof dat elke ouder de intentie heeft om de kinderen goed op te voeden, zodat zij zichzelf goed kunnen ontwikkelen en gelukkig kunnen zijn. Onderdeel daarvan is dat je probeert om de kinderen zo min mogelijk met de scheiding te belasten. 
De meeste ouders die het ‘scheidings-pad’ opgaan, hebben echter (nog) niet de juiste uitrusting om de storm van een scheiding onderweg te doorstaan. Ouders weten vaak niet hoe zij om kunnen gaan met de rollercoaster van emoties die met de scheiding gepaard gaan. Hierdoor valt het in de praktijk vaak vies tegen om – in het belang van de kinderen – goed te scheiden en raken veel kinderen beschadigd. Zonder de juiste uitrusting kan je nog zó goed je best doen, je zult achteraf pas merken dat je in valkuilen bent gestapt omdat je deze niet kende, of niet wist hoe je ze had kunnen omzeilen.

Dè cruciale vraag is in mijn ogen of je als ouder(s) bereid bent om je verantwoordelijkheid als ouder te nemen.
Dat is nodig om te zorgen dat je de reis zo goed voorbereid als mogelijk gaat afleggen. Waardoor je bewust keuzes kunt maken en zelf de regie kan nemen. Leert kijken naar mogelijkheden, in plaats van in de slachtofferrol duiken.
Ik kan je beloven dat het een (soms verdomd lastige) uitdaging is, maar óók dat je er een veel leuker mens van wordt.
die er bovendien voor zorgt dat je 
de kinderen zo min mogelijk met de scheiding belast. En dat laatste is volgens mij je voornaamste doel bij de scheiding.

Ook dàt is belangrijk, want jouw welbevinden heeft rechtstreeks invloed op het geluk van je kinderen. Jezelf volledig wegcijferen – in het belang van de kinderen – is daarom wat mij betreft niet de oplossing. Maar juist de balans tussen deze twee is de sleutel voor jullie geluk.

Omschrijving van mij in een paar woorden

 – Mijn kernwaarden zijn: Dans het leven, Puurheid, Vrijheid, Respect, Vertrouwen
 – Ik ben liefdevol en genadeloos
 – Ik ga niet op zoek naar gelijk, maar naar geluk
 – Ik ben serieus indien nodig en lichtvoetig indien mogelijk
 – Ik gebruik cadeaus waar je niet op zat te wachten graag als gelegenheid om te groeien
 – Ik ‘aan’ ga van spelen en beweging in welke vorm dan ook. Ik kies er dan ook graag voor om te wandelen tijdens coachingssessies.

Als je mij zou kennen, dan weet je dat...

  • de reden waarom ik op mijn 18e Nederlands Recht ben gaan studeren, volledig terugkomt in mijn coachingspraktijk. 
    Ik heb mijn missie van destijds om scheidende ouders (en daarmee de kinderen) te helpen opnieuw leven ingeblazen. Alleen dan in een coachende vorm in plaats van op het juridische vlak. Laat ik duidelijk zijn dat het onontbeerlijk is om zaken op juridisch gebied goed te regelen. Mijn ervaring als jurist is echter ook dat hiermee de onderliggende bron van het conflict, niet wordt opgelost. En dat is voor de kinderen nu juist zo belangrijk.
  • ‘Dans het leven’ & ‘Life isn’t about waiting for the storm to pass, it’s about learning how to dance in the rain’ mijn lijfspreuken zijn. 
    Dansen is van kinds af aan mijn grote passie. In allerlei verschillende stijlen. Als ik dans, voel ik mij gelukkig. Ik geef dan ook al jarenlang met heel veel plezier Zumba-lessen.
  • het krijgen van borstkanker ervaar als iets wat mij ook veel heeft gebracht. Ik sta anders in het leven dan daarvoor. Ik ben gaan ont-wikkelen,  mijn hart gaan volgen waardoor ik veel intenser en bewuster van het leven geniet.
  • ik uitdagingen niet snel uit de weg ga en niet snel opgeef als ik iets belangrijk vind. 
  • ik best trots ben op mijzelf als ik iets doe waar mensen ‘iets van vinden’ en merk dat ik mijzelf daar niet meer door laat leiden. 
  • een grote wens van mij tóch nog is uitgekomen. Mijn ouders zijn tegenwoordig namelijk samen in goede harmonie aanwezig, op belangrijke momenten in mijn leven!

Wil je nader met mij kennismaken?

Gratis e-book

Overeind blijven in de storm van de scheiding

5 tips om de (emotionele) rollercoaster
van je scheiding te doorstaan,
zodat je de kinderen zo min mogelijk
met de scheiding belast.